VĚTRÁNÍ BUDOV A REKUPERACE____

Systémy nuceného větrání a rekuperace
jsou důležité k dostatečné výměně vzdu-
chu nejen v kancelářských prostorech,
ale především k odstranění vysoké kon-
centrace škodlivých látek ve výrobních objektech i k odstranění pachových
složek v prostorách vývařoven a res-
taurací. Výhodou rekuperace je možnost zpětného získávání tepla z odváděného znečištěného vzduchu pro oh
řev vzduchu přiváděného.


Rekuperační jednotky jsou vybaveny dvě-
ma filtračními bloky, které zbavují vstupní
i výstupní vzduch prachových částic i pa-chových složek. K rekuperátoru lze dodat elektrické nebo teplovodní dotápění pří-
vodního vzduchu včetně regulace a regu-látor vzduchového výkonu.
Rekuperace tepla
Rekuperace tepla
Rekuperace tepla
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek