VĚTRÁNÍ BUDOV A REKUPERACE____

K dostatečné výměně vzduchuje vhodné použít systémy nuceného větrání. Zabra-
ňují vysoké koncentraci škodlivých látek
a vysoké vlhkosti vzduchu, a tím i vzniku plísní v chladných místnostech. Výhodou rekuperace je možnost zpětného získávání tepla z odváděného znečištěného vzduchu pro ohřev vzduchu přiváděného.


Rekuperační jednotky jsou vybaveny dvě-
ma filtračními bloky, které zbavují vstupní
i výstupní vzduch prachových částic i pa-chových složek. K rekuperátoru lze dodat elektrické nebo teplovodní dotápění pří-
vodního vzduchu včetně regulace a regu-látor vzduchového výkonu.
Rekuperace tepla
Rekuperace tepla
Rekuperace tepla
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek